CONTABILITATE
PERSONAL SALARIZARE
CONSILIERE

CONTABILITATE

Serviciile pe care le oferim se refera in primul rand la servicii de contabilitate intr-o gama variata in functie de client:

1. baza de date este la domiciliul clientului, introducerea datelor in sistem sunt efectuate de personalul acestuia, caz in care ne deplasam acolo si verificam contarea si datele introduse;

2. baza de date este pe serverul nostru, caz in care prelucrarea documentelor primare pe articole contabile se face de catre personalul nostru;

-intocmirea balantei de verificare;
-intocmirea registrelor jurnal, inventar, TVA, cartea mare;
-intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (lunar, trimestrial, semestrial, anual);
-intocmirea si depunerea:bilantului contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor, situatia fluxurilor de numerar, notele explicative (anexele) la situatiile financiare
-obtinerea atestatelor fiscale;
-asistam unitatea sau o reprezentam in cazul controalelor fiscale;
-intocmirea de situatii si rapoarte de regula lunare a caror forma si continut o stabilim cu fiecare client in parte.

La aceste forme de colaborare lucrarile/serviciile pe care le efectuam sunt:

3. altii ne solicita doar o examinare a conturilor si intocmirea bilantului contabil, contul de profit si pierderi si notele (anexele) la situatiile financiare.

PERSONAL SALARIZARE

Serviciile pe care le prestam in acest domeniu sunt:

1. depunere oferte de munca la I.T.M.;
2. intocmirea si inregistrarea contractelor de munca, actelor  aditionale, deciziilor la I.T.M.;
3. actualizarea registrului general de evidenta a salariatilor;
4. intocmirea statelor de plata pe baza pontajelor primite de la clienti;
5. intocmirea declaratiilor legate de salarii:

– CAS;
– Somaj;
– Sanatate;
– Comision I.T.M..

6. depunerea statelor de plata si declaratiilor;
7. intocmirea si depunerea fiselor fiscale.

CONSILIERE

Domeniile abordate sunt:

– organizarea si tinerea contabilitatii;
– consiliere financiara sau manageriala care poate fi permanenta sau pe anumite teme conform angajamentului convenit cu clientul;
– analiza financiara in scopul de-a formula o opinie profesionala asupra performantelor si riscurilor existente oferind astfel informatii organului decident.