Serviciile pe care le oferim se refera in primul rand la servicii de contabilitate intr-o gama variata in functie de client:

  1. baza de date este la domiciliul clientului, introducerea datelor in sistem sunt efectuate de personalul acestuia, caz in care ne deplasam acolo si verificam contarea si datele introduse;
  2. baza de date este pe serverul nostru, caz in care prelucrarea documentelor primare pe articole contabile se face de catre personalul nostru;

La aceste forme de colaborare lucrarile/serviciile pe care le efectuam sunt:

  • intocmirea balantei de verificare;
  • intocmirea registrelor jurnal, inventar, TVA, cartea mare;
  • intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (lunar, trimestrial, semestrial, anual);
  • intocmirea si depunerea:bilantului contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor, situatia fluxurilor de numerar, notele explicative (anexele) la situatiile financiare
  • obtinerea atestatelor fiscale;
  • asistam unitatea sau o reprezentam in cazul controalelor fiscale;
  • intocmirea de situatii si rapoarte de regula lunare a caror forma si continut o stabilim cu fiecare client in parte.
  1. altii ne solicita doar o examinare a conturilor si intocmirea bilantului contabil, contul de profit si pierderi si notele (anexele) la situatiile financiare.